Budujemy i modernizujemy sieci

Firma WERIN świadczy usługi związane z kompleksową realizacją budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie budowy i modernizacji sieci:

 • światłowodowych
 • miedzianych
 • radiowych

Współpracujemy z doświadczonym biurem projektowym, dzięki czemu wspieramy klientów na każdym etapie inwestycji: od projektu, doboru technologii i pozyskania niezbędnych pozwoleń, aż do budowy i wykonania specjalistycznych pomiarów oraz dokumentacji.

Wybudujemy infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Wykonujemy sieci w różnych technologiach - od światłowodowego kabla doziemnego lub ułożonego w mikrokanalizacji - aż po instalacje wewnątrzbudynkowe (niskoprądowe i elektryczne). Budujemy także sieci energetyczne oraz wieże i maszty. Dla wykonanej infrastruktury wykonamy pomiary, oraz dokumentację wykonawczą i powykonawczą.

Szczegółowy zakres usług:

 • Spawanie kabli światłowodowych wraz z pomiarami

 • Doziemna infrastruktura światłowodowa:

  • budowa kanalizacji teletechnicznej
  • wdmuchiwanie kabli światłowodowych
  • wdmuchiwanie mikrokabli
  • wdmuchiwanie mikrorurek do istniejącej kanalizacji lub rurociągów
  • wdmuchiwanie mikrorurek do rurociągów z istniejącym kablem światłowodowym
  • wdmuchiwanie mikrorurek pojedynczo lub w pakietach budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi
  • wykonywanie prób szczelności i drożności mikrokanalizacji
 • Wykonywanie instalacji sieci radiowych:

  • budowa wież i masztów
  • instalacja i konfiguracja radiolinii
  • instalacja i konfiguracja stacji bazowych
 • Doziemna infrastruktura energetyczna:

  • budowa kabli energetycznych
 • Instalacje wewnątrzbudynkowe:

  • wykonanie instalacji sieci LAN
  • wykonanie instalacji alarmowych, przeciwpożarowych
  • wykonanie instalacji elektrycznych
  • wykonanie instalacji w technice kabla łatwego dostępu
  • pomiary sieci budynkowych
 • Całodobowy serwis techniczny sieci telekomunikacyjnych

 • Prace budowlane z projektami tworzonymi na podstawie dostępu do informacji niejawnych

APPIT

W naszej pracy wykorzystujemy również autorski system przetwarzania komputerowego wspierający proces projektowania – tzw. APPIT.

Jest to system IT przetwarzający dane typu GIS w celu:

 • wyznaczenia wskaźników wspierających podejmowanie decyzji biznesowych dotyczących budowy dostępowych sieci telekomunikacyjnych na danym obszarze,
 • wspierania procesu projektowania telekomunikacyjnego poprzez optymalizację przebiegu tras oraz ilości i miejsca ulokowania węzłów sieci.

Przez dane typu GIS rozumiane jest m. in:

 • rozmieszczenie potencjalnych klientów (tzw. HP, “home premises”),
 • ukształtowanie terenu,
 • rozmieszczenie dróg,
 • rozmieszczenie istniejącej podbudowy słupowej, np. linii energetycznych lub telefonicznych),
 • rozmieszczenie węzłów innych sieci telekomunikacyjnych.
APPIT

WERIN Sp. z o. o., ul. Harcerzy 3, 71-465 Szczecin,

NIP: 8522623715

KRS Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydz. Gosp. KRS 0000637560

office@werin.pl

tel.: +48 91 3333 888 fax.: +48 91 3333 889